Jeżeli chociaż na jedno z powyższych pytań odpowiesz twierdząco, to mamy dla Ciebie rozwiązanie - prosty i intuicyjny w obsłudze program archiwum dokumentów dokumentów

2019-07-21

Karola Miarki zakaz wykonywania działalności w zakresie przechowywania akt osobowych i płacowych. 164, adres internetowy archiwum -. Archiwum nie może dokonywać korekt świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i innych dokumentów wystawionych przez pracodawcę. Można mieć własne archiwum albo korzystać z outsourcingu. Jeżeli chociaż na jedno z powyższych pytań odpowiesz twierdząco, to mamy dla Ciebie rozwiązanie - prosty i intuicyjny w obsłudze program archiwum dokumentów http://www.archidoc.pl/skanowanie-i-e-archiwum.html dokumentów. ) Informacje te można ustalić na podstawie dokumentów i zaświadczeń wydanych przez danego pracodawcę lub też na podstawie pieczątek wbijanych. Archiwum Państwowe w Szczecinie udziela bezpłatnie pomocy osobom poszukującym dokumentów zlikwidowanych przedsiębiorstw, kierując ich w miarę możliwości do właściwego adresata. 45], wcześniej okres przechowywania akt płacowych wynosił zaledwie 12 lat). Archiwa państwowe nie przechowują akt osobowych i dokumentacji płacowej, mogą natomiast posiadać nformacje o miejscu przechowywania. W archiwum nie odnajduję teczki z aktami osobowymi. Pan Henryk z Mikołowa pomaga żonie w odszukiwaniu dokumentów zaświadczających o jej pracy w różnych przedsiębiorstwach. Zwrócił uwagę, że ustawa, która wchodzi w życie 1 stycznia, wprowadza również wysokie kary za przechowywanie dokumentów bez wymaganych uprawnień. Dlatego w przypadku, gdy dawny zakład pracy istnieje, to właśnie tam należy szukać swoich dokumentów z okresu zatrudnienia. Archiwum nie może również dokonywać jakichkolwiek zmian w przechowywanej dokumentacji osobowej i płacowej,. W sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych [Dz. Pracodawca ma obowiązek udostępniania akt osobowych pracownikowi, którego one dotyczą. Dokumentów poszukują także osoby służące w wojsku. W sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. Dla akt osobowych i płacowych okres przechowywania obecnie wynosi pięćdziesiąt lat od ustania stosunku pracy (kat. Każde z archiwów państwowych wpisuje do bazy informacje o przechowywanej przez siebie dokumentacji a także dane o przechowawcach akt osobowych i płacowych z własnego obszaru działania. Ten czas gwarantowałby możliwość korzystania ze zgromadzonych dokumentów jako dowodów w razie. Na podstawie posiadanych zbiorów archiwum wydaje zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dokumentacji płacowej. Po zakończeniu zatrudnienia pracownika jego akta osobowe należy przekazać z upływem roku kalendarzowego, w którym zakończył się stosunek pracy do archiwum zakładowego. Nadaje się do tego celu archiwum zakładowe własne lub archiwum obce, uprawnione do świadczenia tego rodzaju usług. W pozostałych przypadkach Archiwum może udzielić informacji (o ile taką posiada) o miejscu przechowywania akt oraz ewentualnych możliwościach ich poszukiwania. Koszty przechowywania dokumentów zależą też od liczby zatrudnionych, fluktuacji zatrudnienia, obszerności akt danego pracownika,.