Jeśli chcemy zalogować się na swoje konto tworzenie serwisów internetowych, wystarczy na powyższym ekranie wpisać adres e-mail używany do logowania do konta Microsoft i nacisnąć przycisk Next

2021-03-04

Jeśli chcesz ręcznie wprowadzić nazwy i adresy e-mail, możesz użyć pól tekstowych Nazwa adresu, Wartość adresu i Urządzenie, aby dodać odbiorców do listy e-mail. Zadanie na dziś to stworzenie listy rozwijanej, zawierającej nazwy arkuszy w pliku. Natomiast samo uzupełnienie listy – tutaj bez VBA się nie obejdzie – będą pętle, liczniki i inne bajerki, więc do dzieła! Jeśli chcemy zalogować się na swoje konto tworzenie serwisów internetowych, wystarczy na powyższym ekranie wpisać adres e-mail używany do logowania do konta Microsoft i nacisnąć przycisk Next. Naszym celem jest, aby użytkownik wybierał z listy rozwijanej miesiąc analizy, a odpowiednie wartości poziomu hałasu dla miast wyświetlą się na mapie. Z listy rozwijanej wybierz “Czas” i wybierz preferowany format w drugiej kolumnie. Po utworzeniu konta użytkownika, wszystkie wprowadzone podczas procesu wstępnej konfiguracji ustawienia zostaną zapisane. Ten wpis będzie nadrabiał tę niedoróbkę i omówię w nim jak zrobić, aby po wybraniu z listy rozwijanej działu – w tabeli z danymi podświetlały się całe wiersze, w których ten dział występuje. Do firmy Microsoft zostaną wysłane dane z formularza w celu weryfikacji. Jeśli wybierzemy taką opcję, system wyświetli różnice między kontem Microsoft a kontem lokalnym. Jeśli wybraliśmy logowanie za pomocą konta Microsoft, w tle rozpocznie się pobieranie naszych ustawień. Z listy rozwijanej Harmonogram wybierz harmonogram lub zdarzenie. Na podstawie wyboru z listy rozwijanej do formatki mają się wpisać określone dane. Jak wyświetlać dane w kolumnie za pomocą listy rozwijanej? Jeśli wybierzemy zabezpieczenie konta hasłem, konieczne będzie podanie wskazówki umożliwiającej jego odzyskanie. Aby utworzyć konto lokalne, należy kliknąć na łącze „Sign in without Microsoft account”. Kliknij “F9”, aby odświeżyć Excel bez zamykania arkusza kalkulacyjnego. Teraz po kolei opiszę kroki tworzenia zależnej listy rozwijanej. Aby powrócić do logowania za pomocą konta Microsoft należy kliknąć przycisk „Microsoft account”. Właśnie Jednym z najczęstszych zastosowań sprawdzania poprawności danych jest tworzenie listy rozwijanej. Tworzenie karty czasu pracy przez zalogowanie się i wylogowanie przy użyciu statycznej funkcji czasowej. Czyli sytuacja jest taka, że z listy rozwijanej chcemy wybrać kilka wartości i chcemy wpisać je do komórki tak, żeby każda pozycja listy była w nowym wierszu tej samej komórki. Do utworzenia konta lokalnego wystarczy podać tylko nazwę konta. Po pomyślnej weryfikacji zostaniemy poproszeni o hasło do konta Microsoft.